Köszönetnyilvánítás és eskütétel is volt az idei barsi egyházmegyei közgyűlésen

A Barsi Református Egyházmegye őszi rendes közgyűlésén, amelyre november 24-én került sor Léván, többek között megválasztották az egyházmegye rendes és póttagját az Egyetemes Választási Bizottságba.

Kassai Gyula, az egyházmegye esperese köszöntötte a jelenlevőket, majd Icso Sándor, vámosladányi lelkész Jer. 29:11-13 alapján hirdette Isten igéjét. Hangsúlyozta, hogy Istennek velünk is terve van! Ha teljes szívvel keressük Istent, Ő megsegít és reménységet ad nekünk!

Oldalak