Koronavírus – egyházunk Zsinati Tanácsának határozata

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa – figyelembe véve a Szlovák Köztársaság közegészségügyi hatóságainak ajánlásait, valamint a Krisztustól tanult, egymás iránti, felebaráti felelősség és szeretet alapjain nyugodva – a következő rendkívüli határozatokat hozza:

Közös ima - Mi Atyánk

A Szlovákiai Püspöki Konferenciától (KBS – Konferencia biskupov Slovenska) kérés érkezett a Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsához arról, hogy Ferenc pápa felekezeti hovatartozás nélkül megkér minden egyházi vezetőt, keresztyén közösségek vezetőit és minden keresztyént, hogy az egész világot sújtó járványra való tekintettel 2020. március 25-én (szerda) déli 12.00 órakor menjünk könyörgéssel Isten elé és mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot.

Aláírásgyűjtés

Áldás, békesség!

A figyelmükbe szeretnék ajánlani egy aláírásgyűjtést, amely mind a Református Egyház, mind a szlovákiai magyarság szempontjából - akár külön-külön is - nagy jelentőséggel bír. Egy európai polgári kezdeményezésről van szó, amely azt próbálja az Európai Uniónál elérni, hogy az európai nemzeti és vallási kisebbségek megőrzése érdekében az EU úgy alakítsa a támogatáspolitikáját, hogy ezen közösségek fenn tudjanak maradni.

Meghívó - lelki elcsendesedésre

„... és mondjátok nekik: Egészen közel van már az Isten országa.“ Lk 10,9

Kedves testvérek!
Szeretettel hívok mindenkit az idei egyházmegyei böjti alkalmainkra. A böjti időszakban a közös bibliaórákra a Hontfüzesgyarmati parókia iroda helyiségében kerül sor keddenként délután 17.00 órai kezdettel. A bibliórák imaközösséggel zárulnak.

Oldalak