Megemlékezés a magyar szabadságharcra

Tisztelt ünneplő sereg, emlékező gyülekezet!
Egy dicső napra emlékezünk. A múltnak az életben tartása Istentől való feladatunk. Számos helyen találjuk a Szentírásban azt az intést, hogy „mondd el fiaidnak”, „beszéld el fiaidnak és fiaid fiainak, hogy mit tett veled az Isten.” Elékezni jó, emlékezni kell.

Oldalak