Isten szava az én útjelzőm

Egyházmegyei bibliaismereti verseny

2019. április 12-én, pénteken 78 gyermek mérte össze tudását Zselízen, Eszter könyvéből, a barsi egyházmegyei bibliaismereti versenyen.

Az áhítatot a szervező, Révészné Bellai Csilla lelkésznő tartotta. Szemléltetve szólt a nagy lakoma példázatáról, majd gitár kíséretével tanított egy éneket Eszterről, arról, hogy miként vezet az Úr.

Kassai Gyula, esperes bátorítva a versenyzőket elmondta, hogy nincs mitől félnünk, velünk az Úr!

Visszatekintés a barsi egyházmegye 2018-as esztendőjére

Visszatekintés a barsi egyházmegye 2018-as esztendőjére

Tavaszi Közgyűlés

2019. április 7-én, vasárnap tartotta meg Fegyverneken a barsi egyházmegye a rendes tavaszi közgyűlését.

Az áhítatot Tóth Árpád oroszkai lelkész tartotta 1Móz. 2 válogatott versei alapján. A teremtéstörténet alapján feltette a kérdést, miszerint ott vagyunk-e az Istentől rendelt helyünkön s azt tesszük-e, amire Ő rendelt minket!

Kiss Pál egyházmegyei gondnok a számbavétel után kijelentette, hogy a 47 alkotói tagból 37-en jelen vannak.

Nyilatkozat-Bars

Mi, a Barsi Református Egyházmegye Közgyűlésének tagjai, az egyházmegye lelkipásztorai, valamint a gyülekezeteket képviselő gondnokok és peresbiterek csatlakozunk egyházunk Zsinati Tanácsának Nyilatkozatához. Kérjük az egyházmegye gyülekezeteit, egyházi iskoláinkat, hogy az istentiszteleteken, megemlékezéseken, rendezvényeken, a tiltó törvény ellenére, 2019. május 15-e után is bátran énekeljék nemzeti imádságunkat, a Magyar Himnuszt, amely nemzedékeken átívelő fohásza és imádsága népünknek, a nemzetünk Istenbe vetett hitének egyik legszebb pecsétje.

Oldalak