Nyilatkozat-Bars

Mi, a Barsi Református Egyházmegye Közgyűlésének tagjai, az egyházmegye lelkipásztorai, valamint a gyülekezeteket képviselő gondnokok és peresbiterek csatlakozunk egyházunk Zsinati Tanácsának Nyilatkozatához. Kérjük az egyházmegye gyülekezeteit, egyházi iskoláinkat, hogy az istentiszteleteken, megemlékezéseken, rendezvényeken, a tiltó törvény ellenére, 2019. május 15-e után is bátran énekeljék nemzeti imádságunkat, a Magyar Himnuszt, amely nemzedékeken átívelő fohásza és imádsága népünknek, a nemzetünk Istenbe vetett hitének egyik legszebb pecsétje.

Megemlékezés a magyar szabadságharcra

Tisztelt ünneplő sereg, emlékező gyülekezet!
Egy dicső napra emlékezünk. A múltnak az életben tartása Istentől való feladatunk. Számos helyen találjuk a Szentírásban azt az intést, hogy „mondd el fiaidnak”, „beszéld el fiaidnak és fiaid fiainak, hogy mit tett veled az Isten.” Elékezni jó, emlékezni kell.

Oldalak