Adománygyűjtés Tóth Árpád lelkipásztor özvegyének és árváinak

Nagytiszteletű és Tiszteletes Lelkész Testvérek! Nagytiszteletű Egyházközségek! 2020. szeptember 20-án vettünk búcsút az oroszkai templomban, majd az érsekkétyi temetőben lelkésztársunktól, Tóth Árpádtól, aki nagy hirtelenséggel, tragikus körülmények között 45 évesen távozott közülünk.

Özvegyének, valamint 18, 13 és 9 éves gyermekeinek elárvulása - akikért, mint férj és apa teljes erejével igyekezett mindent megtenni, hogy szükséget ne szenvedjenek – hirtelen halálának bekövetkezte után nem csak lelki együttérzésre, hanem kézzel fogható segítségnyújtásra is indít bennünket.

Végső búcsú Tóth Árpád lelkipásztortól

Kedves Testvérek a Krisztus Jézusban! A hatalmas Isten akaratában megnyugodva és Lelke által vigasztalódva tudatjuk, hogy Tóth Árpád, a Garamvezekényi-Kisölvedi Református Társult Egyházközség lelkipásztora, életének 46. esztendejében, 2020. szeptember 16-án tragikus körülmények következtében hazatért Teremtő Urához.

Temetése 2020. szeptember 20-án (vasárnap), 15 órától lesz az oroszkai református templomban, majd elhunyt szerettünket az érsekkétyi temetőben helyezzük végső nyugalomra. A boldog feltámadás reményében Isten vigasztalását kívánjuk a Gyászolóknak!

Oldalak