Az Országos énekverseny énekei a 2016-os évben

I. kategória (alsó tagozat 1-3. évfolyamok):

Református énekeskönyv: 65, 81, 168, 196, 200, 318 énekei és egy szabadon választható egyházi gyermekének.

II. kategória (4-6. évfolyamok):

Református énekeskönyv: 47, 96, 105, 135, 151, 240, 256, 300, 457, 470 énekei és egy szabadon választható egyházi gyermek- vagy ifjúsági ének.

III. kategória (7-9. évfolyamok):

Református énekeskönyv: 50, 121, 122, 138, 171, 230, 264, 338, 353, 474 énekei és egy szabadon választható egyházi gyermek- vagy ifjúsági ének.

IV. kategória (középiskolások):

Református énekeskönyv: 35, 38, 51, 117, 162, 184, 207, 258, 380, 510 énekei és egy szabadon választható ifjúsági vagy lelki ének.

V. kategória (felnőttek): megegyezik a IV. kategória énekanyagával.

VI. kategória (gyermek éneklő csoportok – 1-5 évfolyam)

VII. kategória (gyermek éneklő csoportok – 6-9 évfolyam)

A csoport max. 4 tagból állhat, akik közül csak 1 személy nevezhet egyéni kategóriában is. A versenyanyag egy énekcsokor és 5 református énekeskönyvi ének. Az énekcsokor 5 énekből álljon. Tartalmazzon 4 református énekeskönyvi éneket, melyek közül legalább 1 zsoltár legyen és az 5. szabadon választható ének. Az énekeket az I. II. III. kategória énekei közül lehet összeválogatni
(tehát összesen 10 éneket kell hozni).

VIII. kategória (felnőtt éneklő csoportok – középiskolások és felnőttek)

A csoport max. 4 tagból állhat. A versenyanyag egy énekcsokor és 5 református énekeskönyvi ének. Az énekcsokor 5 énekből álljon. Tartalmazzon 4 református énekeskönyvi éneket, melyek közül legalább 1 zsoltár legyen és az 5. szabadon választható ének. Az énekeket a III. és IV. kategória énekei közül lehet összeválogatni (tehát összesen 10 éneket kell hozni).

A szabadon választható énekeket a következő kiadványokból lehet választani:

Jertek énekeljünk – gyermekénekek, a vasárnapi iskola szövetség kiadása
Az Úrnak zengjen az ének – ifjúsági énekeskönyv
Dícsérem neved kötetei
Hozzád szól az ének – evangéliumi énekek gyűjteménye
Firesz énekesfüzet
Hallelujah! – evangéliumi énekek gyűjteménye
Dunamelléki énekfüzetek I, II, III kötetei
Krisztus az énekem
Népdalzsoltárok
Gryllus-zsoltárok
Dicsérjétek az Urat