Ifjúsági istentisztelet Újlóton

Istentisztelet az ifjúságért

2016. augusztus 7-én Újlóton immár hagyományszerűen volt megtartva az istentiszteletet az ifjúságért.

Sándor Veronika lelkésznő Lk. 5:19 alapján hirdette az Igét. Annak az evangéliumi történetnek az alapján mutatott rá az összetartás és a szeretet jelére, melyben a négy társ, barát a cseréptetőn át ereszti le az ágyon fekvő bénát Jézus elé a középre.
Hálát adva az Úrnak az ifjúságért, a gyermekekért, a Remény Énekkar tagjaiért, valamint a vasárnapi iskola vezetőiért megköszöntük Gondviselőnknek, hogy ünnepről ünnepre közösen szolgálunk és közösen teszünk tanúbizonyságot a hit megtartó erejéről. Legyen hála Istennek, hogy mindehhez erőt ad!
Ifjúsági istentiszteletünkön sem volt ez másként, most is együtt szolgált a lelkésznő az ifjúsággal!
Šallay László presbiter úr, aki egyben a Remény Énekkar egyik tagja, olvasta Lk. 5:17-26 alapján az igeszakaszt az úrasztalától; az igehirdetést követően Gyén Vanessza vitte az ifjúságot az Úr elé imádságban, majd Šallay Edina vezette az Úrtól tanult imádságot. Végül Tóth Sofia szavalatban tett hitvallást arról, hogy milyen nagy kincs a Hívő édesanya.
Az áldást követően megköszönve a szolgálattevőknek a szolgálatot emlékül egy-egy igés képeslapot kaptak ajándékba, valamint szólítva voltak az istentiszteleten részt vevő gyermekek, akik tetszés szerint egy igés könyvjelzőt választhattak maguknak.
Ezt követően kiemelten kimutattuk megbecsülésünk és tiszteletünk jelét a gyülekezet kántorának, Szénászki György presbiter úrnak, aki egyben a Remény Énekkar oszlopos tagja is. Papp Sándor gondnok úr egy Ige kíséretében „Szolgáljatok az Úrnak örömmel…” (Zsolt. 100:2) adta át a gyülekezet ajándékát, egy nagyméretű énekeskönyvet. Isten áldása kísérje továbbra is kántor urunk szolgálatait, amit immár közel egy évtizede végez köztünk töretlen alázattal és szerénységgel!
Végül szólítva voltak az úrasztalához a Remény Énekkar tagjai is! Különös érzéssel álltunk ott, hiszen így, ilyen formában még nem vettük körül az úrnak asztalát! Valamennyi alkalommal, amikor szólítva voltak, szolgálatra voltak hívva, most viszont az úrasztalával szemben állva köszönetnyilvánítás hangzott el feléjük. Kiemelten meg volt köszönve az énekkar vezetőjének, Bartko Juditnak a fáradozásai; ugyanakkor mindnyájunkat megillet a tisztelet, hiszen fiatalokból állva a műszakok ill. a munkaidő és a ház körüli teendők közt időt szánunk a próbákra, hogy ünnepi alkalmainkon énekszolgálatunkkal is erősíthessük a hitben járó gyülekezeti tagokat! A közös szolgálatok emlékére a Remény Énekkar tagjai egy-egy kézzel festett tányért vihettek magukkal hajlékukba, melyekre a Házi Áldás ill. a Szeretet Himnuszából egy részlet volt ráfestve.
Ifjúsági istentiszteletünkön imádságba foglaltuk a jegyespárt is, kik szintén részt vettek ezen felemelő alkalmunkon.
Legyen hálaadás Istennek ezen megható istentiszteletért, a közös szolgálatokért, kérve ránk az Úr megtartó erejét továbbra is, hogy még hosszú éveken át dicsőíthessük Őt úgy, ahogyan azt megérdemli!
Sándor Veronika