Barsi Egyházmegye Majálisa Léván, 2016

Ne légy bálványimádó!
A 2. parancsolat volt a témája az idei Barsi Egyházmegyei Majálisnak
2016. április 30-án, szombaton Léván volt megtartva az idei majális a VI. Czeglédi Péter Napok keretén belül.
Ezen nívós eseményünk gyülekezeteinknek apraját-nagyját összefogta, ugyanakkor mindenki talált magának benne kedvelni valót, hiszen színes volt a program, tartalmas választékot kínálva ifjaknak és időseknek egyaránt!
A nyitó istentiszteletet Szénási Szilárd, a komáromi egyházmegye esperese, martosi lelkész végezte 1Kor. 12:12-27 alapján. Az igehirdetés kiemelten szólt az összetartozásról, a szolgálatról, Krisztus egyházáról.
Ez idő alatt az ifjúsággal a gyermekistentiszteleten Kassai Tímea lévai lelkész foglalkozott; ugyanakkor Écsi Gyöngyi, hetényi lelkész kötötte le a gyermekek figyelmét egy tanulságos mesével, bábjátékkal. A gyermekek arca szinte csakúgy ragyogott az örömtől, mivel ők is szerepelhettek a mesében, s a mesélővel együtt keresték meg az Élet Vizét. Valamint Süll Tamás, ifjúsági lelkész is foglalkozott az ifjúsággal. Köszönet a kézműves foglalkoztatóért, a gyermeksarokért, a falfestészetért…
A zsúfolásig megtelt templomban az igehirdetést követően sor került a Reménység Fájának az átadására. Ezen jelképünket egy esztendőn keresztül az a gyülekezet tudhatja méltán büszkén a sajátjának, akinél megszervezésre került a majális. Így egy éven keresztül a nagyölvedi gyülekezet őrizte a templomában, s most ünnepélyesen Antala Éva espereshelyettes, nagyölvedi lelkész adta át a lévai gyülekezet egyik őrállójának, Kassai Gyula esperes úrnak.
Az esperes köszöntője kiemelten üdvözölte a Czeglédi Péter gályarab prédikátor leszármazottait, valamint Böszörményi Gergelyt, a budapesti Zenei Fesztivál szervezőjét.
A köszöntőt követően meghallgathattuk az egyházmegye kórusainak és lelkészeinek a közös éneklését. Jó volt megtapasztalni a közös szolgálatban rejlő felemelő erőt! Kovács Marica lévai karnagy vezetésével két éneket hallhattunk négy szólamban. Mindkét ének felemelő volt!
Andruska Csilla szavalata következett, aki Csiha Kálmántól a Gondolsz-e rájuk? c. versét adta át nekünk a gályarabok emlékének tiszteletére.
Felkérve Gaál Botond ny. teológusprofesszort Debrecenből, képekkel illusztrált ünnepi beszédet mondott az egykori gályarabságról, kiemelve a lévai gyülekezet két gályarab lelkészét, Rimaszombati Kis János és Czeglédi Péter prédikátorokat. Ez utóbbit az ő jelmondatával, miszerint Töviseken át vezet az út a rózsákhoz.
Az istentisztelet a Nemzeti Imádságunk, a Himnusz éneklésével ért véget.
Ezt követően a templom előtt leleplezésre került a gályarab prédikátorok domborművének felavatása. A domborművet a Czeglédy család nevében Czeglédy Pál és Czeglédy Mária, a gályarab prédikátor leszármazottai leplezték le. Az emléktábla egy Onix-kőbe belehelyezett rézlemez, amit Nagy Mátyás felsőpéli lakos készített. Elhelyezve az emlékezés virágait, az ünnepi zászlós menet elindult a majális helyszínére.
A majális a volt református gimnázium épületében folytatódott.
Kulturális műsorral az egyházmegye református iskoláinak diákjai kedveskedtek. Ennélfogva a Juhász Gyula lévai alapiskola tanulói szavaltak és énekeltek; az érsekkétyi református alapiskola diákjai népviseleti ruhában táncoltak, énekeltek, citeráztak, valamint Szenci Molnár Albert zsoltárairól hallhattunk tőlük. Végül a lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium tanulói bocskai öltözetben énekeltek; ugyanakkor Göbő Anna énekelt szólóban miközben édesapja kísérte őt szintetizátoron, és Nagy László három megzenésített verssel ajándékozta meg az összegyűlteket.
A volt gimnáziumi épület dísztermében került sor Galo Vilmos történész, muzeológus előadására, aki Tóth Kálmán, a kiskoszmályi ébredési mozgalom vezetőjének életéről és munkásságáról szólt.
Volt pódiumbeszélgetés is a második parancsolatról, amit a történész kíséretében Ficzere Tamás, nyitrai lelkész vezetett.
Ugyanakkor megtekinthető volt a Teleki László Budapesti Alapítvány kiállítása Megújuló épített örökségünk – Értékmentés a Kárpát-medencében címmel.
A barsi gyülekezetek értékeit bemutató kiállításban szemügyre vehettük az úrasztalai terítőket, gyülekezeteink életéről nyomdai híradásokba nyerhettünk bepillantást (meghívók, emléklapok, naptárak…), valamint régi könyveket, bibliákat, énekeskönyveket, imádságos könyveket vehettünk kézbe, valamint láthattunk makettet, kelyheket, és még sok más értéket, mely drága a mi szívünknek, hagyományt őriznek, egyházszeretetet közvetítenek!
Diavetítésre került egy képösszeállítás is gyülekezeteink életéről, melyért köszönet illeti Révész Csilla zselízi lelkészt; s volt könyvvásár is Izsmán Jónás ipolysági lelkész felügyeletével.
Nagy érdeklődéssel vártuk az idei pályaművek kiértékelését. A szervezők több pályázatot is meghirdettek erre a napra, melyeknek témája a „Ne légy bálványimádó!” felszólítás volt. A sok ötletes rajzpályázatot mind-mind meg lehetet tekinteni, és immár hagyományszerűen volt esszépályázat is, valamint szintén meghirdetésre került a barsi rétes verseny győztese.
Ehhez a ponthoz érve had köszönjük meg az asszonyok által készített finom süteményeket, pogácsákat; valamint a három katlanban készült ízletes gulyásokat, pörköltöt, melyek készítői Szép László szakács és felesége, valamint Tóth Zoltán garamlöki lelkész.
Amíg a felnőtteket várta a portéka bemutató és a vásár, addig a gyermekeket az érsekkétyi Bohák József vezetésével levő íjászat érdekelte, valamint a karikás ostorcsattogtatás, amit az ipolypásztói Riedly Krisztián felügyelt.
Végezetül, de nem utolsó sorban, had szóljon köszönet a főszervező lévai gyülekezetnek és lelkészházaspárnak az alkalom megszervezéséért! Ugyancsak köszönet illeti mindazokat, akik az alkalom szervezésében aktívan és fáradhatatlanul részt vettek! Köszönjük a gyülekezetek, a vállalkozók és a magánszemélyek felajánlásait, az anyagi támogatásokat, az imádságokat, melyek ezen rendezvényért szálltak Isten színe elé!
A felemelő együttléten több százan vettünk részt, találkoztunk, ismerkedtünk, beszélgettünk, barátkoztunk, szórakoztunk, tanultunk, s mindezt az Ige fényében tettük, s tanúbizonyságát adtuk az összetartozásunknak is, a testvérszeretetnek!
Legyen érte áldott a mi Urunk!

Sándor Veronika