Egyházmegyei énekverseny

Kedves Testvéreink az ÚR Jézus Krisztusban!
Szeretettel értesítjük a nagytiszteletű lelkipásztorokat, hitoktatókat, kántorokat és a kedves szülőket, hogy a Barsi Református Egyházmegye énekversenyére 2019. március 12-án délelőtt 9.00-tól kerül sor Nagyölveden a helyi alapiskola dísztermében. A résztvevők regisztrálása 8.30-9.00 időpontban lesz.
A kategóriák kijelölt anyagai:
I. kategória (alsó tagozat 1-3. évfolyamok):
Református énekeskönyv: 134, 165, 236, 241, 326 – 1-1 versszakkal és 1 szabadon választott ének

II. kategória (4-6. évfolyamok):
Református énekeskönyv: 1, 23, 66, 167, 255, 274, 341, 464 és 1 választott ének

III. kategória (7-9. évfolyamok):
Református énekeskönyv:  119, 133, 164, 254, 296, 471, 479, 511 és 1 választott ének

IV. kategória (középiskolások):
Református énekeskönyv:  34, 80, 163, 391, 467, 478, 503, 512 és 1 választott ének

V. kategória (felnőttek): megegyezik a IV. kategória énekanyagával.

Jelentkezési határidő: 2019. március 1. Határidő után nem fogadunk el jelentkezést. Jelentkezni Antala Évánál a 0905 344 524-es telefonszámon, vagy a  prismisantala@mail.t-com.sk email címen lehet. A jelentkezésnél kérjük feltüntetni a résztvevő: nevét, címét, életkorát, kategóriát.
Szeretnénk nemcsak a gyermekeket megvendégelni, hanem a kísérőket is, ezért kérjük, hogy a jelentkezésnél azt is jelezzék, hogy hány felnőtt kísérő érkezik velük.
Felhívjuk a gyülekezet figyelmét, ha valaki fel tudna ajánlani bárminemű díjat a gyermekeknek, azt nagyon szívesen köszönettel elfogadjuk.
Szeretettel:
Nt. Kassai Gyula esperes úr megbízásából:

Antala Éva
nagyölvedi lelkipásztor

Nagyölved, 2019. január 17.