A Barsi Református Egyházmegye vezetősége

A Barsi Református Egyházmegye vezetősége
2015-2020

Esperes: Kassai Gyula lévai lelkész
Egyházmegyei gondnok: Kiss Pál mérnök, pozbai presbiter
Espereshelyettes, lelkészi főjegyző: Antala Éva nagyölvedi lelkész
Egyházmegyei gondnokhelyettes, világi főjegyző: Oros Zoltán ipolysági gondnok
Lelkészi jegyző: Fülöp Sándor érsekkétyi lelkész
Világi jegyző: Bohák József érsekkétyi presbiter

Egyházmegyei lelkészi tanácstagok és tanácsbírák:
Icso Sándor vámosladányi lelkész
Révész Tibor zselízi lelkész
Tóth Árpád kisölvedi-garamvezekényi lelkész
Tóth Zoltán garamlöki lelkész

Egyházmegyei világi tanácstagok és tanácsbírák:
Batár Péter zselízi presbiter
Hőnyi Lajos nagysallai gondnok
Dr. Kiss Gyula kisóvári gondnok
Rási Szabolcs lévai gondnok

Tiszteletbeli esperes: Kiss Pál nagysallai lelkész
Zsinati lelkészi képviselő:
Kassai Gyula lévai lelkész
Révész Tibor zselízi lelkész
Zsinati világi képviselő:
Kiss Pál pozbai presbiter
Oros Zoltán ipolysági gondnok
Zsinati lelkészi pótképviselő:
Antala Éva nagyölvedi lelkész
Zsinati világi pótképviselő:
Bakai Péter ipolysági presbiter
Rási Szabolcs lévai gondnok

Egyházmegyei előadók:
Misszói: Révész Csilla és Révész Tibor zselízi lelkészek
Lelkigondozói: Szathmáry Zsuzsanna nagykálnai lelkész
Diakóniai: Kassai Tímea lévai lelkész
Közoktatási: Fülöp Sándor érsekkétyi lelkész
Médiai: Ambrus Erika ipolypásztói lelkész
Gazdasági és építésügyi, egyházmegyei pénztáros: Tóth Zoltán garamlöki lelkész