Állásajánlat a cigányság befogadását célzó projektmunkatárs részére

A Svajci Protestáns Egyházak Segélyszervezete (HEKS/EPER) támogatja a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (SZRKE) diakóniai és missziós munkáját. A segélyszervezet céljai közül az egyik, hogy támogassa a cigányság felzárkóztatását a SZRKE-n belül. A HEKS/EPER és a SZRKE 2015 óta sikeresen együttműködik egy projekt keretén belül, a cigányság integrációjának megerősítése és a cigány fiatalok egyházba való befogadása céljából.
A kiterjedtebb, effektívebb megvalósítás miatt keresünk egy munkatársat, aki a projekt továbbvitelét segíti, és támogatja az együttműködést és kommunikációt a cigányság és a gyülekezetek között. Az új munkatás a cigánymissziós koordinátor és a HEKS/EPER által kinevezett személy felügyelete alá kerül.

Feladatok:
• Támogatni a cigánymissziós munka koordinálását a SZRKE-on belül közösségi szinten, együttműködésben a cigánymissziós koordinátorral
• Meglátogatni a SZRKE gyülekezeteit, kapcsolatépítés érintett személyekkel, csoportokkal, támogatni a helyi projektvezetőt, az integráció fejlesztésében a meglévő integrált gyülekezeti projektekben, és elősegíteni az újabb projektek fejlődését.
• Segíteni a cigánymissziós koordinátort a speciális, továbbképzések, konferenciák megszervezésében
• Együttműködni más munkaterületekkel a Missio Reformatán belül, a diakóniai szolgálatokkal és a református iskolarendszerrel, valamint a további kapcsolattartó személyekkel a SZRKE-n belül.
• Garanciát vállalni a projektmegfigyelés, -felügyeletben és összegyűteni a megfigyelés adatait, a hálózati és a bekapcsolódott gyülezeti projektek estében
• Szóbeli beszámolók írása és azok anyagi jelentéssel való alátámasztása
• Együttműködni a Missio Reformata könyvelőjével a projektköltségvetés és számlázások, elszámolások kapcsán
• Aktív részvétel a meglevő kapcsolati hálózat által kínált regionális és nemzetközi szintű eseményeken, különös tekinettel a Magyarországi Református Egyház cigánymissziós eseményeire

Finanszírozás:
A szakmai háttértől függően kerülhet az illető munaktárs az egyházi fizetési rendszerbe

Munka kezdése:
2018. november 15, vagy megegyezés szerint

Munkaidő:
50% -100% (a munkatárs lehetőségeitől függően - hosszú lejáratúhoz teljes munkaidős munkatárs elvárt.

Munkaterület:
Rimaszombat, vagy más helyszín a járásban, továbbá szolgálati utak egész Dél-Szlovákiában, a SZRKE területén.

Kulcskompetenciák:
- akadémiai végzettség: a jelentkező rendelkezzen egyetemi végezttséggel
- tanulmányok a teológia, szociális munka, diakónia, missziológia, pedagógia, társadalomtudományok terén
- jártasság az oktatási témákban és bevált módszerek a cigányság integrációjának témakötében
- kulturális nyitottság, érdeklődés a rma kultúra iránt
- tájékozottság a SZRKE struktúrájában, és szolgálatainak ismerete
- projektmenedzseri tapasztalat (tervezés, kérelem, javaslat írása, megfigyelés, jelentés)
- kiterjedt kommunikációs-, moderátori- és előadói kompetenciák
- folyékony magyar, szlovák és angol nyelvtudás szóba és írásban ( a német tudás hasznos)
- MS Office - használatismeret
- B kategóriás vezetői engedély

Kérelmezési feltételek:
A kérelmet (életrajz, motivációs levél, 2 megbízólevél) angol nyelven kérjük elküldeni:
Molnár Sándor reformata@reformata.sk és Angela Elmiger angela.elmiger@heks.ch címére.
Kérelmezési határidő: 2018. november 5. 12:00
2018. november 8-án lesz a személyes interjú a kiválasztott jelentkezőkkel.