Evangelizációs esték Ipolyságon

Református templomban

Merényi Zoltán bizonyságtétele:

Merényi Zoltán: Négyszemközt Jézussal - Nikodémus

Merényi Zoltán: Négyszemközt Jézussal - A samáriai asszony

Evangélikus templomban:
Michal Fraňo: Okúste a viďte, že dobrý je Boh

Michal Fraňo: Blízko a predsa tak ďaleko