Társadalmi kérdések – teológiai reflexiók

Nemzetközi tudományos konferencia

Helyszín és időpont:
Kassai Magyar Református Egyházközség – Kovács u. 15 - Kassa
2016. november 24.

Program
2016. november 24. csütörtök

9:00 – Résztvevők regisztrációja
9:30 – Köszöntő, rektori és dékáni megnyitó - Doc. RNDr. Tóth János, PhD., a Selye János Egyetem rektora és Mgr. Lévai Attila, PhD., a  Selye János Egyetem Református Teológiai Kar dékánja – Komárom
9:45 – Bevezető áhítat: Mgr. Fazekas László, püspök – Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

Előadások:

10:00 – Társadalmi kérdések – teológiai reflexiók – Dr. Barnóczki Anita, PhD. – Sárospataki Református Teológiai Akadémia – Sárospatak
10:30 – Permanentná formácia kňazov Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie a je prínos k rozvíjaniu duchovného rozmeru v živote spoločnosti na Slovensku – Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. – dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove - GTF PU – Prešov
11:00 – A 103. zsoltár ekologikus összefüggései – prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD. - - GTF PU – Prešov
11:30 – kávészünet
11:50– Jogkövetés biblikusan (A jog teológiai igazságkritériumai) - JUDr. ThDr. Rákos Loránt, PhD. - SzRKE
12:20 – A házasságkötési eskü problematikája. – Ing. Kis Jolán, PhD. , SJE RTK - Komárom

13:00 – Ebéd

14:30 – Egy diakóniai felmérés utóélete - a SZRKE szeretetszolgálatában végzett felmérés értékelése. – Mgr. Ibos Henriett, SzRKE Diakóniai Központja
15:00 – A fogyatékosság jelenségének keresztyén értelmezése – Mgr. Haris Szilárd. PhD., SzRKE Diakóniai Központja
15:30 – A cigányság integrációjának társadalmi és egyházi kihívásai napjainkban - ThDr. Kálmán Csaba, MRE Veszprémi Egyházmegye
16:00 – kávészünet

16:20 – Anyanyelvváltási tapasztalatok és nyelvi szórványosodás a felvidéki magyar református közösségben – ThDr. Somogyi Alfréd, PhD. – SJE RTK - Komárom

16:50 – kerekasztal-megbeszélés, a konferencia kiértékelése

17:30 – Tájékoztató a SJE RTK életéről, kiadványairól - Mgr. Lévai Attila, PhD. – dékán és Mgr. Czinke Zsolt, PhD.- hallgató - SJE RTK – Komárom

18:00 – Záró áhitat: Mgr. Orémus Zoltán, esperes - SzRKE Abaúj-Tornai Református Egyházmegye

Programbizottság:
Mgr. Lévai Attila, PhD. - Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia
Doc. Dr. Füsti-Molnár Szilveszter, PhD. - Sárospataki Református Teológiai Akadémia - Sárospatak
Dr. habil. Kókai Nagy Viktor, PhD. - Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, Magyarország

Doc. Dr. Pálfi József, PhD. – Partiumi Keresztyén Egyetem – Nagyvárad

prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD. – Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity – Prešov
Mgr. Görözdi Zsolt, Th.D. - Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Szervezőbizottság
Ing. Kis Jolán, PhD.
Mgr. Czinke Zsolt
Mgr. Orémus Zoltán
Mgr. Pólya Katalin, PhD
ThDr. Somogyi Alfréd, PhD..

A KONFERENCIA VÉDNÖKEI

Doc. RNDr. Tóth János, PhD. a SJE rektora
Mgr. Fazekas László – a SzRKE püspöke

(kérdések és információk tekintetében)
Mgr. Lévai Attila, PhD.
Selye János Egyetem, Református Teológiai Kar Komárom
Cím: Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno
Slovenská republika
tel.: 00421 035 3260657
e-mail: levaia @selyeuni.sk