Biblia az utakon

Újlót községében megrendezésre került a Biblia az utakon című kiállítás, mely felemelő és érdekes volt!
Az ünnepélyes megnyitó 2016. október 4-én volt. A Bibliák 19-ig voltak megtekinthetőek, majd továbbutaztak egy másik községbe egy másik kiállításra. Mint megtudtuk, már fél éve vannak úton a Könyvek Könyvei, s még másfél évig fognak utazni.
Ezúton is köszönetet mondunk a lehetőségért, hogy megtekinthettünk több mint 220 Szentírást, köztük a helyi lelkésznő Bibliáinak hozzájárulásával.
A Szentírás a keresztyén ember életének egyedüli vezérfonala. Nélküle nem lehet teljes a hívő élete, hiszen általa Isten kijelentései szólnak hozzánk! Vigaszt nyerünk, reménységre találunk, lelki erőre lelünk, miközben tanítást, buzdítást, intést kapunk!
A Biblia az utakon c. kiállításon minden korosztály kedve szerint megtalálta a szívéhez közel álló Szentírást! Mindenkire gondoltak, a pici babák korosztályától egészen az aggastyánkorig!
A kiállítás darabjai között érdekességként említeném a Dalí Bibliát. Salvador Dalí spanyol festő képeivel van illusztrálva. A szürrealista alkotásmód magas esztétikai szintre emeléséve újat alkotott képeivel! A Szentírás borítója stigmázva van a festő aranyozott aláírásával, benne négy különböző drágakő (briliáns, opál, rubin, ametiszt). Igazi unikumról van szó, mivel limitált kiadásban, mindössze 333 példányszámban adták ki.
Azt a Bibliát is felemelő érzés volt forgatni, melynek minden könyvét más nyelven írtak. Értelem szerűen így a Könyvek Könyve 66 nyelven íródott. Ízelítőként elárulható, hogy a Zsoltárok könyve kínai nyelven íródott, Ezékiel nagypróféta könyve orosz, Jeremiás nagypróféta könyve hindi, Máté evangéliuma indonéz, Márk evangéliuma skót, az Apostolok Cselekedete arab nyelven olvasható… Az egész világon mindössze csak három darab van belőle. Egy USA-ban, egy az Egyesült Királyság területén található, a kiállításra hozzánk Svájc adta kölcsön.
Tudjuk, hogy a Braille-írás segítségével 1821-től a vakok számára is lehetővé vált az írás és olvasás. A kiállításon egy ilyen Bibliát is meg lehetett érinteni, sorain végighúzhattuk ujjunkat!
Láthattunk katonák részére gyártott vízálló Bibliát is, ami két példányban volt megtekinthető. Az egyiket egy akváriumban tartották, látva a vízállóságát, a másikat pedig kézbe lehetett venni, megtapinthattuk a lapjait.
1897-ben kiadott Klasszikus Arany Biblia II. Kötete is megtalálható volt a kiállításon. Ez a Szentírás mintegy 125 színes képet tartalmaz.
Egy olyan Szentírást is lapozhattunk, melynek képeit egy olasz festő készítette. Ezeket a képeket nyomtatóprés segítségével nyomtatták, így kerültek bele a Bibliába. Ez azt jelenti, hogy a formát alaposan befestékezték, amire ráillesztették a papírt, majd nagy erőt kifejtve egy kar segítségével rápréselődött a kép a papírra.
Az idő elteltével változnak az igények! Érdekes, hogy a zsidók a Tórát a mai napig kutyabőrre írt pergament tekercsről olvassák, ám a kiállításon a Tóra mellett egy MP3-as lejátszón is hallgathattunk Bibliát. Természetesen napelemre készítették a lejátszót 2010-ben Ausztráliában, hogy a pápua új guineai analfabéta őslakosok is hallják az evangéliumot, a jó hírt.
A sok Szentírás között volt egy nagyító is! Szükség is volt rá, hogy jobban lássuk a Szentírás könyvének azon lapjait, melyek mindössze kb. kétszer két centiméteresek voltak. Ezen felüli érdekessége még az volt, hogy e könyvecskében a bibliai történetek rajzokkal voltak illusztrálva.
A gyermekek részére kiadott Bibliák közül kettőt említenék. Van olyan Szentírás, amit tableten lehet „forgatni”. Hogy az ifjúság számára élvezetessé és érdekessé tegyék a Szentírást, mintegy képregény formájában vannak feltöltve a történetek az iPad-ra.
Ugyancsak megcélozták a 0-tól öt éves korosztályig levő gyermekeket! Egy cseh kiadó gondolt ezekre a gyermekkönyvekre. Egy sorozatot kiadva mint az Ó- mint az Újszövetségből, a történetet két oldalon ismerteti. Az egyik oldalon ott van a történet, s mellette a színes kép, s ha a laphoz erősített „fülecskét” meghúzzuk, elénk tárul a történethez illő folytatásos kép. (Ez gyakorlatba helyezve annyit jelent, hogy pl. Jézus születése történetének a leírása megtalálható a könyv bal oldalán, s a jobb oldalon ott a színes kép, miként érkezik József és Mária szamárháton Betlehembe. Ám, ha meghúzzuk a lap oldalán levő „fülecskét”, akkor átvált a kép egy másik képre, esetünkben József és Mária az istállóban vannak és a jászolban csodálják az Úr Jézust!)
Még hosszan sorolhatnánk a különlegességeket… Elmondható, nagy élmény volt mindezen különlegességeket látni, forgatni!
A kiállítás megtekintése előtt, a megnyitón meghallgathattuk a „Lóti Völgyek” folklór énekkar szolgálatát, valamint a felkérésnek eleget téve Sándor Veronika református lelkésznő tett bizonyságot arról, hogy mit jelent számára a Szentírás.
Isten áldása legyen ezen a szolgálaton is!
Sándor Veronika