Egyházunk hírei

Feliratkozás Egyházunk hírei hírcsatorna csatornájára
Reformata.sk
Frissítve: 1 óra 4 perc

Ézs 60,1–2

2020, április 4 - 19:42
„Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad."

Jel 1,9–10.17–18

2020, április 4 - 19:23
„Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az állhatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonyságtételéért. Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögül hatalmas hangot hallottam... Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké."

Fil 2,8

2020, április 4 - 19:19
„...megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig."

Lk 22,33

2020, április 4 - 19:17
„Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe, vagy a halálba is!"

Jn 17,1–2.9.20

2020, április 4 - 19:15
„Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt: „Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Én őértük könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem."

Mk 11,9b–10

2020, április 4 - 19:09
„Hozsánna! Áldott,aki jön az Úr nevében! Áldott a mi Atyánknak, Dávidnak eljövendő országa! Hozsánna a magasságban!"

Önmagunkkal tudjuk motiválni a jelentkezőket - Interjú Lévai Attila dékánnal

2020, március 31 - 11:33
„Bizonyára vannak olyanok, akik a nyílt napon a mi karunk képzése iránt semmilyen érdeklődést nem mutatnak, de ha már itt vannak és látják, ilyen is van, elképzelhető, hogy a későbbiekben már célirányosan hozzánk jönnek – nyilatkozta Lévai Attila dékán a még februárban. A koronavírus-járvány miatt a kar által március 26-ára tervezett, elmaradt.

Az elcsendesedés, az önvizsgálat ideje

2020, március 30 - 00:24
A korona-vírus járvány miatt elmaradnak az istentiszteletek, bibliaórákat és más közösségi alkalmakat sem lehet megtartani. Hogyan lehet mégis megoldani, hogy a hívek ne maradjanak lelki táplálék nélkül? A kialakult helyzettel kapcsolatban beszélgetünk Fazekas László püspökkel.

Református istentisztelet a Pátria Rádióban

2020, március 29 - 08:56
A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió vasárnapokon és ünnepnapokon délelőtt 10.00 órai kezdettel református istentiszteletet közvetít.

Püspöki körlevél

2020, március 27 - 22:53
Kedves Testvérek a Jézus Krisztusban! Még néhány héttel ezelőtt nem gondoltuk volna, hogy lehetőségeink beszűkülnek és elképzeléseinket, terveinket a személyes életünkre, családunkra és gyülekezeteinkben, egyházunkban végzett szolgálatunkra nézve nem tudjuk majd megvalósítani. A járvány terjedése miatti korlátozások félelmet keltenek mindenkiben.

Önerőből tovább tartott volna

2020, március 27 - 10:13
A két és fél évig tartó munkálatok után újult meg a tornya és a homlokzata a közel kétszázötven éves kistárkányi református templomnak, beleértve az 1839-ből származó Árpád-fejszobrot is. A Bethlen Gábor Alaptól érkező összesen 37 ezer eurós támogatásnak köszönhetően most már teljes pompájában hívja fel magára a figyelmet a dombon álló építmény.

Koronavírus – egyházunk Zsinati Tanácsának határozata

2020, március 25 - 13:13
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa a 2020. március 24-én tartott elektronikus ülésén a koronavírus okozta járványügyi rendkívüli helyzet kapcsán intézkedéscsomagot hagyott jóvá.

A Világosság református egyházi műsor 2020. március 29-ei ajánlata

2020, március 25 - 13:00
A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: megtartottad az igémet és nem tagadtad meg a nevemet – így dicséri Jézus a filadelfiai gyülekezetet, egyházi élet a koronavírus-járvány idején, nagycsütörtök éjszakájától Jézus mennybemeneteléig.

Közös imádságra szólította a pápa a világ keresztyéneit

2020, március 25 - 10:46
Mondjuk el közösen a Miatyánkot március 25-én, szerdán délben!

Lk 19,8-10

2020, március 24 - 15:17
„Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak: „Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki.” Jézus így felelt neki: „Ma lett üdvössége ennek a háznak: mivelhogy ő is Ábrahám fia. Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.””

1Móz 2,15

2020, március 24 - 15:13
„És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze."

Jón 3,9–10

2020, március 24 - 15:11
„Ki tudja, talán felénk fordul és megszán az Isten, megfékezi izzó haragját, és nem veszünk el! Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy mindenki megtért a maga gonosz útjáról, megbánta Isten, hogy pusztulásba akarta dönteni őket, és nem tette meg."

2Móz 3,12–14

2020, március 24 - 15:09
„De Isten azt mondta: Bizony, én veled leszek!... De Mózes azt felelte Istennek: Ha majd elmegyek Izráel fiaihoz, és azt mondom nekik: atyáitok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Isten ezt felelte Mózesnek: Vagyok, aki vagyok."

Jel 20,7–10

2020, március 24 - 15:01
„Amikor pedig eltelik az ezer esztendő, a Sátán elbocsáttatik börtönéből, és elmegy, hogy megtévessze a népeket a föld négy sarkán, Gógot és Magógot, hogy összegyűjtse háborúra őket, akiknek annyi a száma, mint a tenger fövenye. És felvonultak a föld színén, és bekerítették a szentek táborát és a szeretett várost, de tűz szállott alá az égből, és elpusztította őket. Az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénes tóba vettetett, ahol a fenevad és a hamis próféta is van, és gyötrődnek éjjel és nappal örökkön-örökké.”

Lk 13,22–33

2020, március 24 - 14:59
„Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. … Íme, ma és holnap ördögöket űzök ki, és gyógyítok, de harmadnap bevégzem küldetésemet. Viszont ma, holnap és a következő napon úton kell lennem, mert nem veszhet el próféta Jeruzsálemen kívül.”

Oldalak