Egyházunk hírei

Feliratkozás Egyházunk hírei hírcsatorna csatornájára
Reformata.sk
Frissítve: 10 perc 31 másodperc

A templom az a hely, ahol a gyermekek is épülhetnek

2019, augusztus 12 - 10:28
Évek óta szervezett gyülekezeti gyermeknapot a Diósförgepatonyi Református Egyházközség. Az idén először változtattak ezen a hagyományon. A korábban egynaposba sűrített rendezvényt négy napra osztották szét megtöltve gazdag tartalommal, amelynek kiindulási alapját az idei KOEN program adta. Az alapiskolások számára készített gyülekezeti napközis tábornak harmincöt résztvevője volt.

Ismét Isten szabad ege alatt

2019, augusztus 11 - 16:01
Mint minden évben, úgy az idén is a nyár eleji vasárnapok egyike a négy gyülekezet számára – Ipolypásztó, Garamsalló, Ipolybél és Zalaba – a meghirdetett közös szabadtéri istentiszteleté, családi napé. Így volt ez az idén is, 2019. július 7-én.

Öt év alatt újult meg a kulcsodi református templom

2019, augusztus 10 - 12:18
2019 nyarán – a külső falak megszépülésével - befejeződött a több, mint 170 éves kulcsodi református templom teljes körű felújítása. Az öt évig tartó munkálatok 48 ezer eurót tettek ki. A költségek jelentős részének a fedezéséhez a Bethlen Gábor Alap és az Emberi Erőforrások Minisztériuma járult hozzá.

A Világosság református egyházi műsor 2019. augusztus 11-ei ajánlata

2019, augusztus 9 - 00:24
A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: Három férfi a tüzes kemencében, közel húsz éve szervez bibliai napközis tábort a komáromi gyülekezet, az idén nyolcan végeztek a Református Teológiai Karon.

Tinitábor Léván

2019, augusztus 8 - 22:47
Miként lehet a serdülőknek szívükre helyezni Isten parancsolatait, ha eleve ellenállnak mindennemű elvárásnak, követelésnek, és minden erejükkel elutasítanak bárminemű kérést vagy parancsot? Ezekre a kérdésekre keresték a választ a tinik 2019. július 8. és 12. között a Léván. A táborozásnak a Czeglédi Péter Református Gimnázium kollégiuma adott otthont.

Testvérek

2019, augusztus 7 - 16:21
Egységnap előtt és után c. beszámolómat azzal fejeztem be: „Hétfőn, miután elköszöntünk vendéglátóinktól és megbeszéltük, hogy július 26-28-án látogatnak el hozzánk, s aláírjuk a testvérgyülekezeti szerződést” … s tele élménnyel és Isten iránti hálával jöttünk haza. A családok, a lelkészek azóta is intenzíven tartják a kapcsolatot, várva a július végi találkozást.” Az akkori Sárosmagyarberkeszen t

Elkezdődött Perbetén a református magyar óvoda és bölcsőde építése

2019, augusztus 5 - 23:04
Ünnepélyes keretek között tették le 2019. augusztus 4-én, a vasárnap istentisztelet után Perbetén a Napraforgó bölcsőde és óvoda alapkövét. Az oktatási-nevelési komplexum a községben élő Nagy Béla nyugalmazott bátorkeszi lelkipásztor által adományként felajánlott telken épül fel a magyar kormány támogatásával a Kárpát-medencei óvodafejlesztési Program keretén belül.

Tizenhetedik alkalommal szerveztek bibliai-kézműves tábort Dunaszerdahelyen

2019, augusztus 4 - 16:59
A Dunaszerdahelyi Református Egyházközség 2003 óta folyamatosan szervezi a bibliai-kézműves táborát. Az idén is a KOEN program szolgálta a tábor témájának az alapját, amelyet saját elgondolás alapján dolgoztak fel. A hagyományosan négy naposra tervezett és a városban nagy népszerűségnek örvendő tábornak a segítőkkel együtt mintegy száz résztvevője volt.

Lót, Ábrahám útján - Számvetés az újlóti gyülekezet életéről

2019, augusztus 2 - 21:40
2014-ben a Kálvinista Szemle áprilisi számában jelent meg interjú Sándor Veronika lelkipásztorral, aki akkor négy éve szolgált az újlóti református gyülekezetben. Meglátogattuk a lelkipásztor asszonyt, úgy is mint folyóiratunk szorgalmas tudósítóját, hogy elbeszélgessünk vele, miként élte meg az elmúlt öt esztendőt a közösségben és szolgálatában.

Gyermektábor Nagysallón – „Jöjj, itt az idő, hogy dicsérd!“

2019, július 31 - 14:18
2019. július 1. és 5. között került sor a Barsi Református Egyházmegye idei gyermektáborára. A táborozók számára (37 gyermek, 5 lelkész, 6 segítő) hagyományosan a nagysallói református gyülekezet adott helyett a volt iskola épületében és hatalmas udvarán.

Nyugalmat ad a zúgó tengeren

2019, július 30 - 18:53
„Legyen halló fületek és szálljatok be egymás életének hajójába, mert akkor töltjük be krisztusi küldetésünket, ha nem sétálunk el a másik mellett” – engedte útjára Czeglédi Péter Pál a kilencedik Csillagpont résztvevőit. Idei találkozónk úrvacsorai közösségben zárult.

A sziklára épített ház a viharban is erősen áll

2019, július 30 - 15:05
Harmadik alkalommal szervezett gyülekezeti napközis tábort az Érsekújvári Református Egyházközség. Gyere utánam! Lépj a nyomdokomba! – itt is ez a két felszólító mondat határozta meg a Vakációs Bibliahét témáját és programját. Sok-sok ének, játék és érdekes kis történetek színesítették az öt napos együttlétet.

Gyászjelentés

2019, július 27 - 17:54
Ján Janovčík református lelkipásztor, egyházunk nyugalmazott püspökhelyettese 2019. július 26-án hazaköltözött Teremtőjéhez. Temetése 2019. július 29-én, hétfőn 13.00 órától lesz a pályini református templomban.

Mégis szeretlek téged!

2019, július 27 - 03:08
„A hiányok mindig velünk vannak, de teremtettségünk, származásunk segíteni fog: Mennyei Atyánk velünk van, megmutatja magát bennünk és abban, akikké leszünk” – Langschadl István áhítatával ért véget a Csillagpont második napja.

Segítsük egymást hitre jutni!

2019, július 26 - 02:20
„Érezzétek, hogy Isten országa körülvesz benneteket, miközben ti a középpontban keresitek Őt” – biztatta a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó résztvevőit Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke. Július 23-án Debrecenben több mint kétezer résztvevővel kezdődött el a kilencedik Csillagpont.

A Világosság református egyházi műsor 2019. július 28-ai ajánlata

2019, július 25 - 00:12
A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: Dániel megfejti Nebukadneccar álmát, konfirmandusok találkoztak Dunaszerdahelyen, romamissziós tábor volt Bátorkeszin.

Apácaszakállason is a példamutatás volt a középpontban

2019, július 20 - 16:39
Közel húsz éve szervez táborokat az óvodások és az alapiskolások részére az Apácaszakállasi Református Egyházközség. Az idei nyári napközis táborra Július 15. és 18. között került sor a KOEN program alapján a példamutatásra fókuszált. A délelőtti elméleti és délutáni játékos részből álló négy napos táborban változó létszámban, 40 és 70 közötti gyermek vett részt.

A cél: példává lenni

2019, július 16 - 01:03
Gyere utánam, lépj a nyomdokomba! Ezzel a mottóval zajlott mintegy ötven gyermek részvételével július 8. és 12. között a KOEN –a Keresztény Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány munkatársai által összeállított program alapján a gyülekezeti napközis tábor Komáromban. A református egyházközség közel húsz éve szervez az alapiskolások számára táborozást a nyári szünidő alatt.

Elhunyt Albert Heldoorn

2019, július 15 - 11:41
Súlyos betegség után 67 évesen elhunyt Albert Heldoorn, a szerető férj, édesapa és nagyapa, a hűséges presbiter és pedagógus, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szolgálatát évtizedeken át segítő holland HOE (Hulp Oost-Europa) segélyszervezet alapítója és évtizedes munkatársa.

Pótfelvételi

2019, július 13 - 14:06
A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara pótfelvételit hirdet a 2019/2020-as évre, Missziológia, diakónia, szociális gondoskodás bakkalaureusi és magiszteri, valamint a Református teológia magiszteri tanulmányi programra.

Oldalak