Egyházunk hírei

Feliratkozás Egyházunk hírei hírcsatorna csatornájára
Reformata.sk
Frissítve: 14 perc 32 másodperc

Megtartotta rendes őszi közgyűlését a Pozsonyi Református Egyházmegye

2019, október 23 - 15:30
Az alistáli református templomban október 19-én megtartott közgyűlés tagjai megválasztották az Egyetemes Választási Bizottság egyházmegyei képviselőit, jóváhagyta a bősi egyházközségnek a Közalap egyházépítői keretéhez nyújtandó támogatási kérelmét az épülő református templom ablakainak a beszerelésére. Megszavazta a presbiterek létszámának a csökkentésére vonatkozó felterjesztéseket is.

146 év után ismét van református oktatási intézmény Kassán – Átadták az egyházközség új óvodáját

2019, október 21 - 23:42
Ünnepi istentiszteleten adott hálát Istennek a kassai magyar gyülekezet az elkészült, kétosztályos óvodájáért. A gyülekezet a 2017. júniusi egyházközségi közgyűlés döntése alapján kapcsolódott be a magyar kormány Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programba. Az egy évvel később az erre a célra a belvárosban vásárolt, majd átalakított épületet 2019. október 20-án szalagátvágással adták át.

"Mindeddig megsegített bennünket az Úr!” - Átadták az Alistáli Református Egyházi Alapiskola új épületrészét

2019, október 19 - 23:59
Ünnepi istentiszteleten adtak hálát Istennek, hogy a magyar kormány támogatásának köszönhetően egy kétszintes új épületrésszel bővülhetett az Alistáli Református Egyházi Alapiskola. A tizenegy hónap alatt megvalósult beruházás teljes költsége 513 ezer eurót tett ki.

Állásfoglalás

2019, október 18 - 19:53
A keresztyén egyházak legfelsőbb képviselői és a Zsidó Hitközségek Központi Szövetségének képviselői a 2019. október 17-ei, Eperjesen megtartott találkozójukon egyetértettek abban, hogy a roma közösségek lelki szolgálatára és gondozására nagyobb figyelmet kell fordítani.

A keresztyén egyházak legfelsőbb képviselőinek és a Zsidó Hitközségek Központi Szövetségének közös állásfoglalása

2019, október 18 - 15:19
A keresztyén egyházak vezetői és a Zsidó Hitközségek Központi Szervezetének képviselői 2019. október 17-ei, Eperjesen megtartott találkozójukon a következő nyilatkozatot adták ki az egyházfinanszírozási törvény jóváhagyásával kapcsolatban.

Szólj Uram, hallja a Te szolgád - Milen Marcell lelkipásztor beiktatása

2019, október 18 - 13:39
Nagy Ákos Róbert, a Gömöri Református Egyházmegye esperese Sámuel elhívása történetével köszöntötte 2019. október 6-án, a rimaszécsi református templomban Milen Marcell lelkipásztor beiktatására összegyűlteket.

A Világosság református egyházi műsor 2019. október 20-ai ajánlata

2019, október 18 - 10:14
A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: Dániel látomása egy kos és egy bak küzdelméről. Szepsiben átadták a református bölcsődét. Ötven évig volt Zólyomban református missziói gyülekezet.

Kulcsok a boldog házassághoz

2019, október 16 - 23:38
A párkapcsolatok, a házasságok megerősítése céljából „Kulcsok a párom szívéhez” címmel tartott előadást Királyhelmecen Mihalec Gábor lelkész, pár- és családterapeuta. A Zempléni Református Egyházmegye őszi programsorozatának keretében megtartott alkalomra 2019. október 9-én került sor.

„Jobban boldogul kettő…” (Préd 4,9) - Konferencia Szarajevóban

2019, október 15 - 10:53
Európai Roma Missziós Konferenciát tartottak 2019. október 9-12-én „Egészséges Partnerség” központi témában, Szarajevóban. A találkozón részt vett a Holland Missziói Alapítvány jóvoltából a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház cigánymissziós referense Tóth Zsuzsanna közösen Tabitha Schurink missziói munkatárssal.

A boldogsághoz vezető út: Isten igéjének megismerése - Lelkészbeiktatás Gelléren

2019, október 13 - 13:54
Ünnepi istentisztelet keretében iktatták be október 12-én a Gelléri és Bogyai Református Egyházközség lelkészi állásába Lőrincz Gábor megválasztott lelkipásztort. A gyülekezetben huszonkilenc évig szolgáló Tóth Mihály az idén januárban, hetvenedik életévének a betöltése után vonult nyugalomba. Az eseményen közel száznyolcvanan vettek részt.

Nagy összefogással épül a gyülekezeti komplexum Kövecsesen

2019, október 11 - 20:57
Négy település reformátusságának az összefogása és a magyar kormány támogatásával mintegy 400 ezer eurós költségvetéssel lelkészlakással egybekötött gyülekezeti központ épül a nemzetközi útvonalon elhelyezkedő Kövecsesen.

Szikrából lobban a láng

2019, október 11 - 10:21
2019. szeptember 14-én Körmenden, a Batthyány kastély színháztermében az Őrségi és a Pápai Egyházmegyék közös Presbiteri Konferenciát tartottak „Szikrából lobban a láng“ címmel. Az alkalomra meghívást kapott a Nagyölved-Farnadi Református Társegyházközség presbitériuma is.

Elkészült a gyülekezeti központ Szepsiben

2019, október 10 - 23:47
Nyolcvan ezer eurós költséggel fejezték be Szepsiben a gyülekezeti központot. A projektet nagyobb részben saját forrásból fedezte az egyházközség, de a Bethlen Gábor Alaptól is jelentős támogatás érkezett.

„Börtönben voltam és eljöttetek hozzám...“

2019, október 8 - 22:04
A Nemzetközi Testvéri Börtöntársaság 2019. október 1-3 között Albániában, Durresben tartotta európai regionális fórumát. A konferencián az európai és közép-ázsiai országokból több mint 50 résztvevő vett rész, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat Antala Éva lelkipásztor képviselte. A konferencia témája. „Börtönben voltam és eljöttetek hozzám.

Jó az Úr - Felszentelték az oroszkai templomot

2019, október 6 - 23:58
A nyolc évvel ezelőtt újjá alakult oroszkai református közösség négy éve kezdett hozzá mintegy két ezer euróval saját templomának megépítéséhez. Tervük megvalósításához több helyről is érkezett támogatás, de sokan kétkezi munkájukkal segítettek ott, ahol éppen szükség volt. A százezer eurós költséggel felépült templomot 2019. október 6-án szentelték fel. A hálaadó istentiszteleten több mint három

Az idei év regionális beruházásai és felújításai

2019, október 4 - 23:20
A magyar kormánytól a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-n keresztül a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházhoz érkezett pénzcsomagból – a 152 egyházközségi projekten kívül – még 12 regionális szintű, kiemelt beruházás is támogatást kapott. Erre a célra egy 684 ezer eurós keretet különítettek el. A legnagyobb összegben a Kistárkányban megvalósuló református konferencia-központ részesült.

Megújul az egykori iskolaépület Királyhelmecen

2019, október 3 - 23:54
A királyhelmeci egyházközségnek a XIX. század második felében emelt iskolaépületének felújítása kezdődhetett el az idén Magyarország Kormánya egyházunknak nyújtott támogatásával. A 2017-es év támogatott projektjeinek sorában a Zempléni Református Egyházmegye regionális beruházása közé sorolták. Az épületének felújítására és tetőtéri bővítésének első fázisára 93 ezer eurót különítettek el.

A Világosság református egyházi műsor 2019. október 6-ai ajánlata

2019, október 3 - 23:08
A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: Dániel látomása a világbirodalmakról. Zselízen átadták az egykori gimnázium épületében a Mózeskosár református bölcsődét. Zenés istentiszteletek a Sacra Folk ökumenikus népi dicsőítő zenekar.

Az egyházközségekben folytatódnak a felújítások és fejlesztések

2019, október 2 - 11:45
A magyar kormány harmadik alkalommal hagyott jóvá jelentős összegű támogatást a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak. A Bethlen Gábor Alapon keresztül érkezett pénzcsomag egy részéből, 1 961 000 euróból a hét magyar egyházmegye 152 egyházközsége újítja meg vagy fejleszti ingatlanját, illetve valósítja meg új beruházását. A munkálatok több helyen már befejeződtek, másutt folyamatban vannak, i

Viribus Unitis - Egyesült erőkkel!

2019, szeptember 26 - 11:32
2019. szeptember 13-án került sor a Selye János Egyetem aulájában a 2019/2020-as akadémiai év megnyitójára, és egyben az egyetem megalakulásának 15. évfordulója alkalmából rendezett díszünnepségre.

Oldalak