Egyházunk hírei

Feliratkozás Egyházunk hírei hírcsatorna csatornájára
Reformata.sk
Frissítve: 11 perc 30 másodperc

Más-kép(p)

2018, augusztus 14 - 22:44
Holnap délután kezdődik a hetedik ÉlesztŐ Országos Ifjúsági Találkozó, melynek helyszínére már megérkeztek a szervezők és az önkéntesek. Miközben a bacsófalvi kemping területén épülnek a sátrak és hangol a zenekar, Édes Erzsébet koordinátorral a felkészülésről és az előzetes várakozásokról beszélgetünk.

Állati küldetés a börtönmissziós táborban

2018, augusztus 13 - 23:32
Tizennyolcadik alkalommal szervezte meg a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Börtönmissziója a fogvatartottak, illetve olyan családok öt és tizenkét éves korú gyermekei számára a táborozást, akik különböző okok miatt a társadalom perifériájára kerültek. Az augusztus 6. és 10. között megtartott Állati küldetés címmű tábornak a jókai Betlehem Missziós Központ adott otthont.

A Világosság református egyházi műsor 2018. augusztus 12-ei ajánlata

2018, augusztus 9 - 22:00
A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témája Pál és Szilás fogsága és csodálatos szabadulása a börtönből, valamint a filippi börtönőr megtérése. Beszámolunk a padányi gyülekezeti napközis táborról és szólunk arról, hogy Kassán is lesz református óvoda.

Pályázat

2018, augusztus 9 - 21:33
A Gömöri Református Egyházmegye Esperesi Hivatala, a Rimaszécsi Református Egyházközség presbitériumának határozata alapján meghirdeti a Rimaszécsi Református Egyházközség lelkészi állását.

Rimaszombatban is elindult az óvoda építése

2018, augusztus 8 - 11:01
Július utolsó napjaiban a tervezetnél egy kicsit hosszabb előkészítési fázist követően Magyarország kormányának támogatásával Rimaszombatban is elindult az új református óvoda építése.

Négy napos kézműves-napközis gyermektábor Dunaszerdahelyen

2018, augusztus 8 - 09:39
Tizenhatodik alkalommal szervezte meg július 30. és augusztus 2. között a dunaszerdahelyi gyülekezet a gyermekek kézműves-bibliai napközis táborát közel száz résztvevővel.

Négy napos kézműves-napközis gyermektábor Dunaszerdahelyen

2018, augusztus 6 - 23:31
Tizenhatodik alkalommal szervezte meg július 30. és augusztus 2. között a dunaszerdahelyi gyülekezet a gyermekek kézműves-bibliai napközis táborát közel száz résztvevővel.

Kassán is lesz magyar református óvoda

2018, július 31 - 11:21
A Kassai Református Egyházközség is bekapcsolódott a Kárpát-medencei bölcsőde- és óvodafejlesztési programba, amelynek keretében a közeljövőben egy két tantermes, magyar nevelési nyelvű óvodát terveznek nyitni a belvárosban.

Egy teljes hét bibliai történetekkel és sok játékkal

2018, július 30 - 23:38
Hétfőtől vasárnapig tartott a gyülekezeti napközis tábor Padányban, amelyet hatodik alkalommal szerveztek meg. A július 23. és 29. között zajló bibliai történetekkel és sok érdekes játékkal fűszerezett együttlétnek negyvenöt résztvevője volt.

A Világosság református egyházi műsor 2018. július 29-ei ajánlata

2018, július 27 - 09:23
A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témája Pál és Szilász találkozása Lídiával és egy szolgálóleánnyal, a deáki gyülekezeti napközis tábora, valamint a keresztyénség és Európa viszonyát vizsgáló doktori értekezés.

Az ungi egyházmegyében a 2017-es évben tizenhárom egyházi ingatlan újult meg

2018, július 23 - 23:37
Az Ungi Református Egyházmegye számára az elmúlt évben a magyar kormány támogatásából a gyülekezetek megerősítésére szolgáló pénzcsomagból 113 400 euró, a regionális keretből 32 ezer euró állt a rendelkezésére, az oktatásügy fejlesztésére hatvanezer eurót költhettek el. A legnagyobb összeget a mokcsakerészi egyházközség kapta meg a református templom padlózatának és padjainak cseréjére.

Négy egyházközség is 20 ezer euró támogatást kapott tervének megvalósítására a zempléni egyházmegyében

2018, július 20 - 12:34
Az elmúlt évben a Bethlen Gábor Alapon keresztül érkezett magyarországi támogatásból a Zempléni Református Egyházmegye az egyházközségek megerősítése céljára szolgáló 260 300 eurós keretösszeggel gazdálkodhatott. Ebből a forrásból tizennyolc gyülekezet valósíthatta meg beruházását. A legnagyobb összeget a kiskövesdi egyházközség kapta a lelkészlak felújítására.

Huszonegy épület újult meg az elmúlt évben az abaúj-tornai egyházmegyében

2018, július 19 - 22:13
Az Abaúj-tornai Református Egyházmegye 363 200 eurós keretösszeget kapott a magyar kormány támogatásából, amely a Bethlen Gábor Alapon keresztül érkezett a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházhoz a 2017-es évben. Az egyházközségek megerősítésére szánt pénzcsomagból huszonegy ingatlanon végeztek el különféle felújítási munkálatokat.

A Gömöri Református Egyházmegyében több mint 400 ezer eurós beruházás valósult meg 2017-ben

2018, július 17 - 18:45
A 2017-es évben a magyar kormány támogatásából a Gömöri Református Egyházmegye számára 319 ezer eurót határoztak meg az egyházközségek megerősítésére szánt keretből. A legtöbb támogatást, 32 ezer eurót a rimaszécsi gyülekezet kapta a református temploma tetőzetének cseréjére.

Állati küldetés Deákiban

2018, július 17 - 18:31
A Deáki Református Egyházközség július 9. és 13. között szervezte meg a Vakációs Bibliahetét az óvodások és alapiskolások számára a Keresztény Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány idei évre készített programja alapján, amelyet a magyarországi és erdélyi munkacsoport állított össze Állati küldetés címmel.

Pótfelvételi a Teológiai Karon

2018, július 17 - 18:17
A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara pótfelvételit hirdet a 2018/2019-es évre, missziológia, diakónia, szociális gondoskodás bakkalaureusi és magiszteri, valamint református teológia magiszteri tanulmányi programra.

A barsi egyházmegyében 2017-ben több mint 843 ezer eurós beruházás valósult meg

2018, július 13 - 23:15
A 2017-es évben a magyar kormány támogatásából a Barsi Református Egyházmegye számára 295 700 eurót határoztak meg az egyházközségek megerősítésére szánt keretből és 83 ezer eurót a regionális beruházásokra. A legtöbb támogatást, 41 ezer eurót a nagysallói egyházközség kapta.

A Világosság református egyházi műsor 2018. július 15-ei ajánlata

2018, július 13 - 10:29
A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája a Jeruzsálembe összehívott apostoli gyűlés pogánykeresztyénekre vonatkozó határozata és annak üzenete. Megtartotta diplomaosztó és tanévzáró istentiszteletét a Református Teológiai Kar. A nagykaposi egyházközség is bekapcsolódott a Kárpát-medencei református bölcsőde- és óvodafejlesztési programba.

Több mint 500 ezer eurós beruházás valósult meg a komáromi egyházmegyében

2018, július 9 - 11:48
A 2017-es évben a magyar kormány támogatásából a Komáromi Református Egyházmegye számára 287 100 eurót határoztak meg az egyházközségek megerősítésére szánt keretből és 80 ezer eurót a regionális beruházásokra. Az egyházmegye harminckét gyülekezetéből huszonöt anya- és négy leányegyházközségben valósultak meg a lelkészlakok és gyülekezeti életet szolgáló épületek javításai és fejlesztései.

Családi nap Csicserben

2018, július 6 - 22:53
2018. június 30-án szombaton, Csicserben a helyi sportpályán került megrendezésre második alkalommal az Ungi Református Egyházmegye családi napja.

Oldalak