Egyházunk hírei

Feliratkozás Egyházunk hírei hírcsatorna csatornájára
Reformata.sk
Frissítve: 24 perc 29 másodperc

Egyre kevesebben vagyunk, de reménykedünk – Tanévzáró istentisztelet a Református Teológiai Karon

2018, június 18 - 11:54
A diplomaosztó és tanévzáró istentiszteletnek adott otthont 2018. június 17-én a komáromi református templom, amelyen huszonheten vehették át a bakkalaureusi, magiszteri vagy doktori tanulmányaik befejezését igazoló diplomát.

Család, házasság, gyermekek – Lelkésztovábbképző Berekfürdőn

2018, június 18 - 09:17
A család, mint az életfolytonosság biztosítéka címmel szervezte meg 2018. június 11. és 14. között a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház – közösen a Kulturális és Közművelődési Központtal – az országos lelkésztovábbképzőjét, immár hagyományosan Berekfürdőn, a Megbékélés Házában. A szolgatársi kapcsolatápolással egybekötött képzésen a kilenc egyházmegyéből mintegy 168-an vettek részt, valamenny

A Világosság református egyházi műsor 2018. június 17-ei ajánlata

2018, június 15 - 10:24
A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsorban szó lesz arról, hogy mivel bátorította a sokaságot Pál apostol a pizidiai Antiókhia zsinagógájában, majd beszámolunk a szepsiben megtartott hálaadó istentiszteletről.

Megjelent a Kálvinista Szemle júniusi száma

2018, június 15 - 02:36
Csiba Zoltán madari lelkipásztor vezércikkével indul a lap, amelyben többek közt olvasható egy tudósítás a Zsinat április 28-ai üléséről, egy, az igehirdetés és igehallgatás kérdésével foglalkozó írás, megemlékezés a 110 éve született Gaál István lelkipásztorról, valamint a sorozatok folytatásai Brouwer Pálhegyi Krisztina és Süll Tamás tollából. A családok éve kapcsán pedig Fazekas László püspököt kérdeztük egy kicsit a gyermekkoráról.

A szeretet hídja

2018, június 15 - 00:43
Ami nem azonos a velencei Sóhajok hídjával. Már csak azért sem, mert az utóbbi helyhez kötött, míg a szeretet hídja ott van, ahol szeretet van szív és szív között. A velenceit emberi kezek építették, a szeretet hídját pedig az Isten. A szeretet hídja több, mint a Szeretethíd, mert nem dátumhoz kötött.

Emlékünnepség a Jó Pásztor Háza Gyermekotthonban

2018, június 14 - 09:33
2018. június 9-én a jókai Jó Pásztor Háza Gyermekotthon főépületének dísztermében családias hangulatú emlékünnepségre került sor. A meghívott vendégek megemlékeztek a Jó Pásztor nonprofit szervezet húsz évvel ezelőtti létrehozásáról, a gyermekotthon két évvel későbbi ünnepélyes átadásáról, valamint a tíz évvel ezelőtt elhunyt Uwe Martin Schmidt missziós lelkipásztorra.

Az elmúlt évben több mint 330 ezer eurós beruházás valósult meg a Pozsonyi Református Egyházmegyében

2018, június 8 - 14:49
A 2017-es évben a magyar kormány támogatásából a Pozsonyi Református Egyházmegye 240 500 eurót kapott az egyházközségek megerősítésére szánt keretből és 67 ezer eurót a regionális beruházásokra. Az egyházmegye huszonnyolc gyülekezetéből húszban valósultak meg javítások és fejlesztések, ebből 18 az egyházközségi, kettő pedig a regionális keretből.

Öt gyermekkel is boldogan

2018, június 6 - 23:24
Süll Tamás és Kinga lelkészházaspár. Öt gyermeket nevelnek. Három vér szerintit, két örökbefogadottat. A legidősebb 12 éves, a legfiatalabb januárban töltötte be a hármat. Így lehetne röviden számot vetni a harmincas éveik végén járó házaspár gyermekeiről. Ma a sokgyermekes családok sorát bővítik, holott évekkel ezelőtt még abban sem voltak biztosak, hogy lehetnek-e saját gyermekeik.

Európa és Közel-Kelet szövetségben

2018, június 6 - 14:48
„Az idő és a szeretet egyaránt szorongat” – összefogást és őszinte párbeszédet sürgetett a Közel-Keleti Egyházak Tanácsának főtitkára a CEC nagygyűlésén.

Az összetartozás érzése kimondott- és énekszóban

2018, június 5 - 21:57
2018. június 3-án, a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából Léván, a református templomban tartatott a barsi egyházmegye ünnepi istentisztelete.

A megtartó Isten építi a jövőnket - Hálaadó istentisztelet Szepsiben

2018, június 4 - 16:00
A szepsi református templomban 2018. június 3-án tartott ünnepi istentiszteleten közösen adott hálát a gömöri, az abaúj-tornai, a zempléni és az ungi egyházmegye Istennek a lelki előbbre jutásokért, aki arra indította Magyarország kormányát, hogy az elmúlt évben is több mint 1,7 milliárd forint támogatással járuljon hozzá az Egyetemes Egyház anyagi építkezéseihez.

Párkapcsolati menü Gömörben

2018, június 1 - 13:38
Süll Tamás lelkész, párkapcsolati tanácsadó Hanván tartott előadást s egy kis tréninget a Diakóniai Otthonban megjelent presbitereknek, gondnokoknak, lelkészeknek.

A Világosság református egyházi műsor 2018. június 3-ai ajánlata

2018, május 31 - 23:26
A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsorban szó lesz Barnabás és Pál szolgálatáról Cipruson és egy álprófétával való találkozásukról, valamint a magyar kormány támogatásából a 2017-es évben a pozsonyi, komáromi és barsi egyházmegyében megvalósult beruházásokról.

Erő van az egységünkben

2018, május 30 - 14:21
Ünnepi zsinaton adnak hálát a határokon átívelő Magyar Református Egyház megalakulásáért jövőre, annak tizedik évfordulóján – erről is döntöttek a Generális Konvent tagjai Lillafüreden.

Családban marad: stabilitás és fejlődés

2018, május 30 - 10:16
Családban marad, ez a sorozatunk mindenképpen. Ugyanis 2018-ban, minden hónapban megjelentetünk egy újabb írást, amely a házasság, a család, a gyerekek, az otthon, a családi konfliktusok és azok megoldásának témájával foglalkozik. A negyedik részben Nóé és családja történetén keresztül szembesülünk a biztos dolgok elhagyásának és az új dolgok felfedezésének feszültségével.

Családban marad: családi gyökereink

2018, május 30 - 08:50
Családban marad, ez a sorozatunk mindenképpen. Ugyanis 2018-ban, minden hónapban megjelentetünk egy újabb írást, amely a házasság, a család, a gyerekek, az otthon, a családi konfliktusok és azok megoldásának témájával foglalkozik. A harmadik rész témája családi gyökereink, melyek láthatóan vagy láthatatlanul kötik össze a múltat a jelennel, és a jövővel.

Igyekeztünk bástyáinkat megerősíteni - Hálaadó istentisztelet Hetényen

2018, május 28 - 14:46
Az elmúlt évben felújított hetényi református templomban 2018. május 27-én a pozsonyi, komáromi és barsi egyházmegye közösen adott hálát a magyar kormánynak a Bethlen Gábor Alapon keresztül 2017-ben megvalósuló beruházásokért.

Tegyük azt a jót, amit meg tudunk tenni – Somorja adott otthont a Szeretethíd felvidéki megnyitójának

2018, május 26 - 03:17
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja és a Somorjai Református Egyházközség közös szervezésében valósult meg a Szeretethíd felvidéki megnyitója, amelyen a fő hangsúly a küldetéstudaton és az áldozatvállaláson volt.

Reménységgel, hittel, áldással

2018, május 25 - 10:34
„Azzal a reménységgel kezdtük el közel tíz éve testvéri közös utunkat, hogy Isten megőrzi magyar református közösségeinket a Kárpát-medencében, és azzal a hittel, hogy ha van egyetértés köztünk, ha keressük az ő tervét és akaratát, bizonyosak lehetünk az Ő áldásaiban" – Ábrám Tibor tiszáninneni főgondnoknak a magyar református egységről elmondott gondolataival vette kezdetét a Generális Konvent id

Lillafüreden ülésezik a Generális Konvent

2018, május 24 - 09:28
Csütörtökön és pénteken Miskolc-Lillafüreden tartják a Generális Konvent idei közgyűlését a Kárpát-medencei református egyházmegyék és egyházkerületek vezetői.

Oldalak