Egyházunk hírei

Feliratkozás Egyházunk hírei hírcsatorna csatornájára
Reformata.sk
Frissítve: 1 óra 28 perc

Lénártfalván is otthonra talált Tompa Mihály

2020, szeptember 29 - 19:09
Tompa Mihály születésének évfordulója alkalmából ünnepi istentiszteletet tartottak Lénártfalván a református templomban, majd pedig a templomkertben az egykori zászlótartó talapzatán felavatták a papköltő mellszobrát.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház kérelme a Szlovák Köztársaság Kormányához

2020, szeptember 29 - 14:20
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház tagjai átérzik a szlovákiai járványhelyzet komolyságát és eddig is felelősségteljesen jártak el: az istentiszteleteken és más egyházi rendezvényeken betartották az állami járványügyi előírásokat.

A megújulás tükörszilánkja: az egyházi tisztújítás

2020, szeptember 28 - 11:06
A 2020-as év a látható egyházat igazgató személyi kar megújulásáról szól mindhárom testületi szinten. Jó reménységgel szeptember 15-éig az egyházközségekben megtörtént az új gondnokok és presbiterek megválasztása.

Adománygyűjtés Tóth Árpád lelkipásztor özvegyének és árváinak

2020, szeptember 23 - 09:12
Nagytiszteletű és Tiszteletes Lelkész Testvérek! Nagytiszteletű Egyházközségek! 2020. szeptember 20-án vettünk búcsút az oroszkai templomban, majd az érsekkétyi temetőben lelkésztársunktól, Tóth Árpádtól, aki nagy hirtelenséggel, tragikus körülmények között 45 évesen távozott közülünk.

„Én értetek is mindig imádkozom” – emlékezés Tóth Árpád lelkipásztorra /1974-2020/

2020, szeptember 23 - 00:01
2020. szeptember 20-án az oroszkai református templomban vettek végső búcsút a 46. életévében tragikus hirtelenséggel, autóbalesetben elhunyt Tóth Árpádtól, a Garamvezekényi-Kisölvedi Társult Anyaegyházközségek lelkipásztorától. Lévai Attila csicsói lelkipásztor, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának dékánja az egykori teológustársak nevében búcsúzott szolgatársától.

A Világosság 2020. szeptember 20-ai adása

2020, szeptember 21 - 15:53
A műsor témái: Az Úr megszabadította Izráelt a filiszteusok kezéből. Beiktatták Szuhay György megválasztott lelkipásztort a nagymegyeri és izsapi egyházközségek élére. Megemlékezünk a 46. életévében tragikus körülmények következtében elhunyt Tóth Árpádról, a Garamvezekényi-Kisölvedi Református Társegyházközség lelkipásztoráról.

A missziós lelkületű lelkipásztor emlékére

2020, szeptember 19 - 00:33
Szeptember 20-án, vasárnap 15.00 órakor Oroszkán, a református templomban vesznek végső búcsút a tragikus körülmények között a 46. életévében elhunyt Tóth Árpádtól, az Garamvezekényi-Kisölvedi Református Társult Egyházközség lelkipásztorától. Az alábbi sorok állítsanak emléket szolgálatának közel húsz esztendejéről.

Elengedő beszéd Tóth Árpád református lelkipásztor halála miatt, avagy „A szelíd beszéd megtöri a csontot.” (Idézet a Példabeszédek könyve 25. részéből)

2020, szeptember 18 - 22:24
Ez fáj. Jobban fáj, mint egy hasi műtét. Ha mondanám, szinte csak sziszegve mondanám, a fogaim közt préselve. Írok, de ez se könnyebb. Talán könnyebb lesz, ha befejeztem az írást.

Isten szerény szolgája hazatért

2020, szeptember 18 - 19:42
Megrendülés, fájdalom, düh, végtelen tehetetlenség. Mindezt éreztem abban a pillanatban, amikor elolvastam Tóth Árpád lelkipásztor balesetének, halálának a hírét. Kavarogtak bennem ezek az érzések és kicsordultak a könnyeim.

A Világosság református egyházi műsor 2020. szeptember 20-ai ajánlata

2020, szeptember 18 - 15:42
Az Úr megszabadította Izráelt a filiszteusok kezéből, beiktatták be Szuhay György megválasztott lelkipásztort a nagymegyeri és izsapi egyházközségek élére, megemlékezünk a tragikus körülmények következtében elhunyt Tóth Árpádról, a Garamvezekényi-Kisölvedi Református Társegyházközség lelkipásztoráról.

Végső búcsú Tóth Árpád lelkipásztortól

2020, szeptember 18 - 10:16
Kedves Testvérek a Krisztus Jézusban! A hatalmas Isten akaratában megnyugodva és Lelke által vigasztalódva tudatjuk, hogy Tóth Árpád, a Garamvezekényi-Kisölvedi Református Társult Egyházközség lelkipásztora, életének 46. esztendejében, 2020. szeptember 16-án tragikus körülmények következtében hazatért Teremtő Urához.

Gyászjelentés

2020, szeptember 17 - 10:36
Kedves Testvérek a Krisztus Jézusban! A hatalmas Isten akaratában megnyugodva és Lelke által vigasztalódva tudatjuk, hogy Tóth Árpád, a Garamvezekényi-Kisölvedi Református Társult Egyházközség lelkipásztora, életének 46. esztendejében, 2020. szeptember 16-án tragikus körülmények következtében hazatért Teremtő Urához.

Egy célom van: a szabadító, az örök életet kínáló Jézus Krisztusra mutatni

2020, szeptember 14 - 13:40
„Néha szeretnénk mi is minden elvárásnak és kérésnek eleget tenni. Igyekszünk is kedvesen, mindent megmozgatva eleget tenni, de idővel rájövünk: ez nem fog sikerülni. Nincs tökéletes lelkipásztor, de talán olyan igen, hogy Isten szíve szerint való lelkipásztor” – mondta Szuhay György szószékfoglaló igehirdetésében, akit szeptember 13-án iktattak be a nagymegyeri és az izsapi gyülekezet élére.

Ha nem lesz lelki megújulás, akkor jövő sem lesz

2020, szeptember 11 - 23:34
„Tavasztól őszig minden nap átjövök a templomba, kitárom az ablakokat, ajtókat. Szeretek itt lenni. Ezekben a padokban ültek az elődök, hallgatták az igehirdetést. Engem áthat ennek a szakrális térnek a kisugárzása. De a lényeg nem ezen van, hanem a minket szerető Úr Istenen” – vallja Varga László lelkipásztor, aki tizenhét éve szolgál a lakszakállasi-szilasi gyülekezetben.

Makkai Sándor-díjban részesült Édes Enikő iskolaigazgató

2020, szeptember 8 - 11:01
229 református intézmény kapott meghívót a Kárpát-medencei református oktatási intézmények tanévnyitójára, amelynek a nyírbátori református templom adott otthont. Az ünnepi istentiszteleten átadták a Magyar Református Szeretetszolgálat tanszeradományát és a Makkai Sándor-díjakat is. Ez utóbbiban részesült Édes Enikő, az Egyetemes Egyház közoktatási tanácsosa, az Alistáli Református Egyházi Alapisk

A Világosság református egyházi műsor 2020. szeptember 6-ai műsora

2020, szeptember 7 - 15:02
A műsor témái: a filiszteusok a harc során megszerezték Izráeltől az Isten szövetségládáját, de ahová csak vitték, az Úr keze fekéllyel verte meg a népet. Erről Blanár Erik kisgéresi lelkiásztor osztotta meg a gondolatait. Somorján átadták a Kiskakas bölcsődét és óvodát. Az esmeményről összeállítás készült. A Iski Ibolya szerkesztette műsor itt hallgatható meg.

Tisztán. Szívvel. Megnyitotta kapuját a komáromi Lydia mosoda

2020, szeptember 7 - 11:07
2020. szeptember 3-án ünnepélyes keretek közt adták át Komáromi Református Egyházközség és a Diakóniai Központ együttműködésének eredményeként létrejött Lydia nevű mosodát. A helyiségek a Timóteus idosek otthona és speciális intezet udvarán lévő épületben találhatók. A berendezés és az alkalmazottak várják az első ügyfeleket, akik igényt tartanak a tisztán és szívvel végzett szolgáltatásra.

Pályázat lelkészi állás betöltésére

2020, szeptember 6 - 12:11
A Zsigárdi Református Egyházközség megüresedett lelkészi állás betöltésére meghirdetett pályázatára 2020. augusztus 25-ig nem érkezett beadvány, így az egyházközség egy új, módosított pályázattal kíván élni, de egyidejűleg személyes megkeresés által is igyekszik szolgálattevőt találni a gyülekezet élére.

A Világosság református egyházi műsor 2020. szeptember 6-ai ajánlata

2020, szeptember 4 - 15:31
A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: a filiszteusok a harc során megszerezték Izráeltől az Isten szövetségládáját, de ahová csak vitték, az Úr keze fekéllyel verte meg a népet. Végül úgy döntenek, visszaküldik. Somorján átadták a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében felépült, nyolcadik felvidéki református intézményt, a Kiskakas bölcsődét és óvodát.

Oldalak