Egyházunk hírei

Feliratkozás Egyházunk hírei hírcsatorna csatornájára
Reformata.sk
Frissítve: 33 perc 32 másodperc

Református istentisztelet a Pátria Rádióban

10 óra 27 perc
A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió vasárnapokon és ünnepnapokon délelőtt 10.00 órai kezdettel református istentiszteletet közvetít.

Püspöki körlevél

2020, március 27 - 22:53
Kedves Testvérek a Jézus Krisztusban! Még néhány héttel ezelőtt nem gondoltuk volna, hogy lehetőségeink beszűkülnek és elképzeléseinket, terveinket a személyes életünkre, családunkra és gyülekezeteinkben, egyházunkban végzett szolgálatunkra nézve nem tudjuk majd megvalósítani. A járvány terjedése miatti korlátozások félelmet keltenek mindenkiben.

Önerőből tovább tartott volna

2020, március 27 - 10:13
A két és fél évig tartó munkálatok után újult meg a tornya és a homlokzata a közel kétszázötven éves kistárkányi református templomnak, beleértve az 1839-ből származó Árpád-fejszobrot is. A Bethlen Gábor Alaptól érkező összesen 37 ezer eurós támogatásnak köszönhetően most már teljes pompájában hívja fel magára a figyelmet a dombon álló építmény.

Koronavírus – egyházunk Zsinati Tanácsának határozata

2020, március 25 - 13:13
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa a 2020. március 24-én tartott elektronikus ülésén a koronavírus okozta járványügyi rendkívüli helyzet kapcsán intézkedéscsomagot hagyott jóvá.

A Világosság református egyházi műsor 2020. március 29-ei ajánlata

2020, március 25 - 13:00
A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: megtartottad az igémet és nem tagadtad meg a nevemet – így dicséri Jézus a filadelfiai gyülekezetet, egyházi élet a koronavírus-járvány idején, nagycsütörtök éjszakájától Jézus mennybemeneteléig.

Közös imádságra szólította a pápa a világ keresztyéneit

2020, március 25 - 10:46
Mondjuk el közösen a Miatyánkot március 25-én, szerdán délben!

Lk 13,22–33

2020, március 24 - 14:59
„Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. … Íme, ma és holnap ördögöket űzök ki, és gyógyítok, de harmadnap bevégzem küldetésemet. Viszont ma, holnap és a következő napon úton kell lennem, mert nem veszhet el próféta Jeruzsálemen kívül.”

Mk 1,15

2020, március 24 - 14:56
„Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!”

Kézzel fogható az összefogás

2020, március 24 - 11:42
A koronavírus-járvány idejére Ausztria is megszorító intézkedéseket foganatosított. Hogyan tudják megoldani a diaszpórában élő magyarok lelkigondozását? – erről Karvansky Mónika református lelkipásztort, az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat lelkipásztorát kérdezzük.

Online-oktatás az Alistáli Református Egyházi Alapiskolában

2020, március 23 - 19:14
A központi válságstáb a koronavírus terjedése miatt 2020. március 16-tól rendelte el az oktatási intézmények online-oktatását. Utánanéztünk, hogyan sikerült megoldani a tanulók távoktatását az Alistáli Egyházi Alapiskolában.

Jn 5,6

2020, március 15 - 20:44
„Akarsz-e meggyógyulni?”

Ézs 43,2–3

2020, március 15 - 20:41
„…Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én, az ÚR, vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód!”

Lk 5, 33–34.37–38

2020, március 15 - 13:55
„Ők pedig ezt mondták neki: János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, ugyanígy a farizeusok tanítványai is; a tieid pedig esznek és isznak. Jézus így válaszolt: Kívánhatjátok-e a násznéptől, hogy böjtöljön, amíg velük van a vőlegény? (…) Újbort sem tölt senki régi tömlőbe, mert az újbor szétrepesztené a tömlőt, és kiömlene, sőt a tömlő is tönkremenne. Hanem újbort új tömlőbe kell tölteni.”

1Móz 28,10–15

2020, március 15 - 13:54
„Elindult Jákób Beérsebából, és Hárán felé tartott. Egy olyan helyre ért, ahol eltölthette az éjszakát, mikor a nap lement. Fogott egyet az ott levő kövek közül, azt a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott: Egy létra volt a földre állítva, amelynek teteje az égig ért, és Isten angyalai jártak azon fel és le. Odafönt pedig az ÚR állt, és ezt mondta: Én vagyok az ÚR, atyádnak, Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene! Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora, terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és áldást nyer általad, meg utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked.”

1Kor 15,12

2020, március 15 - 13:50
„Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs a halottak feltámadása?”

Lk 22,31–32

2020, március 15 - 07:41
„Simon, Simon, íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért, ha majd megtérsz, erősítsd a testvéreidet!”

Református istentiszteletek és igehirdetések

2020, március 14 - 10:33
A koronavírus terjedésének megfékezése érdekében hozott intézkedések miatt több testvérünk nem juthat el istentiszteleti alkalomra vagy gyülekezeti közösségbe.  Cikkünkben megpróbáljuk összegyűjteni azon internetes oldalakat, ahol a járvány idején is friss lelki táplálékhoz lehet jutni. Listánk folyamatosan bővül, további honlapok bejelentését várjuk a reformata@reformata.sk e-mail címen.

Pályázat

2020, március 11 - 21:33
A Komáromi Református Egyházközség pályázatot hirdet a Református Óvoda igazgatói állásának betöltésére. Jelentkezési határidő 2020. április 9.

Koronavírus – egyházunk elnökségének újabb felhívása

2020, március 10 - 21:09
Kedves Testvérek az Úr Jézus Krisztusban! A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala a 2020. március 9-én kelt levelében a fizikai személyeknek, vállalkozóknak és jogi személyeknek megtiltja a sport, kulturális, közösségi és egyéb hasonló jellegű közösségi összejövetelek szervezését 2020. március 10-től 2020. március 23-ig.

Koronavírus – egyházunk elnökségének felhívása

2020, március 7 - 13:00
Kedves Testvérek az Úr Jézus Krisztusban! Mint ahogy a környező országokban, úgy Szlovákiában is a létrehozott válságstáb óvintézkedéseket vezetett be a koronavírus terjedése végett. A belügyminisztérium felhívással fordult az egyházakhoz is, amelyben kérik a keresztyén közösségek megértését és az alapvető óvintézkedések betartását.

Oldalak